Training in India

“Sri Sanskar” School of Etiquette & Career Development in India

Сургалтын нэр: Personal Excellence & Communication programme

/Хувь хүний чадвар, англи хэлний ярианы сургалт/

Сургалтын зорилго:

Сургалт нь ярих, бичих, унших, сонсох гэсэн 4 үндсэн чадвар дээр суурилан, оюутнуудын өөртөө итгэлтэй, чөлөөтэй ярих чадварыг хөгжүүлэхэд оршино. Лабораторын цагаар багшийн заасан онолын хичээлийг аудио программ ашиглан бататгаж, өөрийнхөө мэдлэгийн сайжралтын явцыг удирдах боломж олгоно.

Мөн оюутнуудын өөртөө итгэх итгэл, өөрийгөө тэнцвэртэй, зөв үнэлэх чадвар, хувийн зан чанараа хөгжүүлэхэд хувь хүний хөгжилийн хичээлүүд туслах юм.

Хөтөлбөрийн бүтэц:

Ярих чадвар – 80 цаг Унших чадвар – 30 цаг

Сонсох чадвар – 30 цаг Бичих чадвар – 30 цаг

Хувь хүний хөгжил – 30 цаг

Танхимаар суралцах – 200 цаг

Лаборатороор суралцах – 40 цаг

Нийт – 240 цаг

Хичээл эхлэх хугацаа: 2008 оны 11 дугаар сарын 24

Үргэлжлэх хугацаа: 3 сар, 7 хоногийн 5 өдөр, өдөрт 4 цаг тэнхимээр (2 цаг лабораториор хичээллэнэ). 1 цаг нь 60 минут үргэлжилнэ.

Бүрдүүлэх материал:

-» Гадаад паспорт -» Банкны баталгаа

-» Цээж зураг 4% -» ДОХ-ын шинжилгээний дүн

Нийт зардал: 2600$:

-» Замын зардал – 1000$ -» Сургалт – 550$

-» Байр – 450$ -» Хоол – 200$

-» Урилга, өргөдөл, үйлчилгээний хураамж – 400$

Хаяг:

Нийслэлийн Хүүхэд Залуучуудын Газар – 100 тоот

e-mail:

miae_d@yahoo.com,

miae@mongol.net

Утас:

326137, 99077273, 96667256

web:

www.owc.org.mn/miae

Сургуулийн web:

www.srisanskarschool.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: