Integraph Сургалтын хөтөлбөрийн тэтгэлэг

From: http://mongeoinfo.blogspot.com/2008/05/blog-post_26.html
Related: Scholarship | Scholarship Information

Monday, May 26, 2008

Сургалтын хөтөлбөрийн тэтгэлэг

Сургалтын хөтөлбөрийн тэтгэлэг
(Intergraph-Geomedia
)

Intergraph-ийн боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд энэхүү тэтгэлгийг зарлаж байгаа бөгөөд энэ хөтөлбөр нь Intergraph Нууцлал, засгийн газар болон дэд бүтэц (SG&I) –ээс практик арга зүйгээр баялаг гэж сайшаагдсан байна. Энэ хөтөлбөр нь анги, тэнхимд газарзүй мэдэллийн системийн шинжлэх ухааныг сайжруулан хөгжүүлэхэд дэмжлэг болох зорилготой юм. Орон зайн технологийн нэмэлт давуу талуудын хэрэгслүүдийн тусламжтайгаар багш, оюутнууд шинэ боломжууд, газарзүй мэдээллийн системийн шинжлэх ухаан болон гео орон зайн үйлдвэрлэлийн цаашдын хөгжил хүрэх суурь боломжтой болно.

Intergraph-ийн академик сургалтын санаачилга нь өнөөгийн нийгэм дэх орон зайн технологийн багаж хэрэгслүүдийг хөгжүүлж сайжруулахын тулд боловсролын болон олон нийтийн үйлчилгээний байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өөрсдийн зорилгоо болгож байна. Intergraph нь хэд хэдэн хөтөлбөрийн хүрээнд орон зайн технологийн дээд боловсролын хөтөлбөрүүдийг дэмжихээр ажиллаж байна. Энэ академик сургалтын санаачилга нь сургалтын хөтөлбөрийн тэтгэлэг хэлбэрээр явагдах бөгөөд үүнд программ хангамж, сургалтын материал, сургалтууд, программ хангамжийн сайжруулалт болон бусад нэмэлт үйлчилгээнүүд багтаж байгаа болно.

Ач холбогдол

  • Оюутнууд бүрэн хэмжээний орон зайн технологийн программ хангамжийг мэргэжлийн түвшинд ашиглах боломж олгох
  • Орон зайн технологийн хэрэгцээ бидний өдөр тутмын амьдралд өсөн нэмэгдэж байгаа билээ. Энэ өсөлтийн хэрэгцээ түүнтэй зэрэгцээ мэргэжлийн боловсон хүчний хэрэглээ ихэсэж, түүний шийдэхийн тулд оюутнуудад орон зайн технологийн сүүлийн үеийн мэдээлэл бүхий сургалтуудыг явуулснаар тэдний цаашдын судалгаанд хэрэгтэй суурийг бэлдэж өгөх болно.
  • Их сургуулиудын сургалтын төлөвлөгөөнд дэмжлэг үзүүлж программ хангамж,тоног төхөөрөмж зэрэг бага хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийглэх болно.

Тэтгэлгийн санал

  • GeoMedia Professional –ийн хэрэглэгчийн лиценз
  • GeoMedia WebMap Professional-ийн 2 хэрэглэгчийн лиценз
  • Тухайн их сургуульд тохиромжтой бусад Intergraph-ийн программ хангамж
  • Maintenance for initial grant (renewals for universities meeting program requirements)

Оролцох боломж

Энэхүү орон зайн технологийг сургалтын төлөвлөгөөндөө оруулах хүсэлтэй бүх л боловсролын байгууллагууд Intergraph SG&I боловсролын тэтэгэлэгт хөтөлбөрт оролцож болно.

Шаардлага

  • Өгөгдлийн маягтыг бөглөх
  • Сургалтын төлөвлөгөө болон сургалтын материалаа олон нийтэд хуваалцах

Хэрхэн хандах

Өгөгдлийн маягт –ыг татан авч бөглөөд education@intergraph.com хаягаар явуулна уу.

Дэлхийн боловсролын бүхий л байгууллагууд бидний бүтээгдэхүүнийг аль хэдийн ашиглаж байгаа бөгөөд энэхүү технологийн шинэчлэлтэнд нэгдэн орсон байна. Өөрийн оюутнуудыг энэ салбард нарийн мэдлэг болон чадварыг эзэмшүүлэхэдээ бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна.

Орчуулсан: Тунгалаг

Эх сурвалж: Intergraph

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: