About Rio Tinto Limited

Related: Rio Tinto Scholarship
***********************
From: http://mirror.undp.org/Mongolia/publications/Users%20Guide%20Mongolian.pdf

Бизнесийн үйл ажиллагаанд баримталдаг бидний зарчим

Рио Тинтo

Рио Тинто нь газрын хэвлий дэх ашигт малтмалын нɵɵц баялагийг хайж илрүүлэх, олборлох, боловсруулах чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч корпораци юм. Олон оронд салбартай тус корпораци чухал эрдэс, металлыг дэлхий дахины хэрэгцээнд нийлүүлж хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байдаг.

Хувьцаа эзэмшигчиддээ урт хугацаанд их ашиг ɵгɵхийн тулд Рио Тинто салбар компаниудынхаа үйл ажиллагаанд ирээдүйгээ харсан хариуцлагатай байдлаар хандаж ирсэн. Ашигт малтмалын дээд зэрэглэлийн ордыг удаан хугацааны туршид үр ашигтай ажиллах, бизнесийн орчинд ɵрсɵлдɵх давуу талаа хадгалж чадахуйц томоохон үйлдвэрлэл болгон хувиргахад бид анхаарлаа тɵвлɵрүүлдэг.

Хɵнгɵн цагаан, зэс, очир алмааз, эрчим хүчний түүхий эд (нүүрс, уран), алт, үйлдвэрлэлийн түүхий эд (тунсаа, титанийн давхар исэл, давс, тальк, циркон), тɵмрийн хүдэр зэрэг нь манай гол бүтээгдэхүүнүүд юм. Рио Тинтогийн салбар компаниуд дэлхийн ɵнцɵг булан бүрт ажиллаж байгаагаас Австрали, Хойд Америкт тɵвлɵрдɵг бɵгɵɵд мɵн Ɵмнɵд Америк, Ази, Европ, Ɵмнɵд Африкт эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулж байна

Рио Тинто-гийн дэмжлэгээр хийгдсэн олон улсын зарим гэрээ хэлэлцээр

•Австралийн эрдсийн салбарын байгаль орчны менежментийн дүрэм
http://www.minerals.org.au/downloads/pdf/Code2000.pdf
•Дэлхийн нийгмийн хариуцлагын тухай Сулливаны зарчмууд
http://www.globalsullivanprinciples.org/principles.htm
•Олон улсын худалдааны танхимын тогтвортой хɵгжлийн харти
http://www.iccwbo.org/home/environment/charter.asp
•Олон улсын метал, эрдсийн зɵвлɵлийн тогтвортой хɵгжлийн хүрээ
http://www.icmm.com
•Олон улсын хɵдɵлмɵрийн байгууллагын конвенц 169: Тусгаар тогтносон улсууд дах
уугуул болон омгийн хүн амын тухай
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/62.htm
•Олон улсын хɵдɵлмɵрийн байгууллагын ажлын байран дахь үндсэн зарчим, эрхийн
тухай тунхаглал
http://www.ilo.org/public/english/standards/decl/declaration/text/tindex.htm
•Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хɵгжлийн байгууллагын хээл хахууль, авилгалын
тухай конвенц
http://www.oecd.org/pdf/M00007000/M00007323.pdf
•Үндэстэн дамнасан аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан Эдийн засгийн хамтын ажиллагаa
хɵгжлийн байгууллагын удирдамж
http://www.oecd.org/pdf/M00021000/M00021070.pdf
•Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал
http://www.un.org/Overview/rights.html
•Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Глобал компакт
http://www.unglobalcompact.org
•АНУ/Британийн Аюулгүй байдал, хүний эрхийн сайн дурын зарчмууд
http://www.state.gov/www/global/human_rights/001220_fsdrl_principles.html
•Дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалтаас гаргасан корпорацийн иргэншлийн тухай мэдэгдэл
http://www.weforum.org/pdf/GCCI/GCC_CEOstatement.pdf

Oйлгомжтой болгох үүднээс бид Рио Тинто Лимитэд, Рио Тинто плс болон тэдгээрийн салбар
компаниудыг тодорхойлохдоо «Рио Тинто» гэсэн нэрийг ашиглалаа. Гэхдээ эдгээр компаниуд
нь бие даасан удирдлагатай, тусдаа аж ахуйн нэгжүүд юм. Рио Тинто плс, Рио Тинто Лимитэд нь
хоёр улсад бүртгэлтэй нэг аж ахуйн нэгж билээ.

Рио Тинто ХХК
6 St. James’s Square
London SW1Y 4LD
England
Phone: +44 (0)20 7930 2399
Fax: +44 (0)20 7930 3249

Рио Тинто Лимитэд
55 Collins Street
Melbourne
Victoria 3001
Australia
Phone: +61 (0)3 9283 3333
Fax: +61 (0)3 9283 3707

***********************

Related: Rio Tinto Scholarship

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: