Failed Visa Application

Check updates often (will be changed in the future) ..

More : Student visa | Previous Applicants are advising!!

– Оюутны Виз татгалзах гол нөхцөлүүдэд

*санхүүгийн баримт хангалтгүй

*хэлний курсээр биш бол IELTS 5.0+ оноогүй,

*монгол дахь холбоо барих мэдээлэлээр сургууль болон элчинг дутуу хангасан,

*санхүүгийн чадамж хангалтгүй

– тэтгэлэгтэй бол тэтгэлэг өгөх гэж буй хувь хүн, хамаатан, ЗГ, байгууллагын хөрөнгө дутмаг бол

– бүрдүүлсэн хөрөнгийн дүн нийт сургалтын төлбөр болон амьдрах зардалд хүрэлцэхгүй бол

*санхүүгийн эх үүсвэр үндэслэлгүй. Ж.нь:

– өөрийн ажил олгогч бус байгууллагаар тэтгүүлэх гэж буй,

– холын хамаатан болон найз нөхдийн компаниар даалгах гэж буй үед эсвэл

– хадгаламжын дансанд байршуулсан мөнгө хадгаламж эзэмшигчийн орлоготой нь хамааралгүйгээр сүүлийн 3 сарын дотор үндэслэлгүй нэмэгдсэн бол

– гүйлгээний жагсаалт үхмэл, орсон гарсан гүйлгээ байхгүй, их мөнгө түр түгжсэн, прогрессоор нэмэгдсэнийг батлах гүйлгээнүүд байхгүй үед

– хугацаат хадгаламжинд байршуулсан, ямар ч нэмэгдсэн хэмжээгүй, 3 сар хадгалсан мөнгө байвал

– Банк, засгийн газар, том компаний бус хадгаламж зээлийн хоршоо, олон улсын статусгүй нэр нь үл мэдэгдэх жижиг газруудын санхүүгийн тодорхойлолтууд хавсаргасан бол

зэргүүд багтжээ. Нэмэлт мэдээлэл болон өөрчлөлтүүдтэй байнга орж танилцаж байгаарай.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: